Κεντρική σελίδα > Για Φοιτητές > Εκπαιδευτικά Θέματα > Ηλεκτρονική Τάξη

Προβολή νέων

15.09.2017

Μεταπτυχιακές υποτροφίες της Ελβετικής Κυβέρνησης σε ξένους φοιτητές, ακαδ. έτος 2018-2019

Από qqqq

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 31/10/2017

Η Ελβετική Κυβέρνηση μέσω της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής για Υποτροφίες ξένων φοιτητών (CFBE) χορηγεί υποτροφίες για ξένους ερευνητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελβετίας (πανεπιστήμια, ομοσπονδιακά τεχνολογικά ιδρύματα, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, σχολές καλών τεχνών και μουσικής).

 

Για κάθε χώρα προσφέρονται υποτροφίες συγκεκριμένου τύπου. Λεπτομέρειες και πληροφορίες (σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, την προετοιμασία του φακέλου και την εύρεση επόπτη για την έρευνα) μπορούν να αναζητηθούν στο συνημμένο έγγραφο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng.

 

Οι φάκελοι με τις αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται για προκαταρκτική επιλογή στην Ελβετική Πρεσβεία στην Αθήνα.

 

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2017.